Logo STAG
Logo Autogas centrum s.r.o.
Vlajka PolskaVlajka Velké BritánieVlajka RuskaVlajka NěmeckaVlajka Španělska


Pojištění LPG a CNG montáží a přestaveb

Všechny Autorizované servisy STAG (dále je AS) mají automatické pojištění přestaveb na LPG a CNG. Takže pokud je automobil namontován v síti autorizovaných servisů, tak máte svoji přestavbu automaticky pojištěnou.  

Společnost AUTOGAS-CENTRUM, spol. s r.o., IČ 49018892, se sídlem ve Strakonicích, Heydukova 1269 (dále jen AGC), má u pojišťovny Kooperativa a.s. sjednáno pojištění  obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za věci převzaté po celou dobu přestavby vozidla. Dále je sjednáno i  pro AS pojištění  za škodu na vozidle,  způsobenou vadou výrobku (dílu) soupravy LPG nebo CNG. Výhody plynoucí z tohoto pojištění je možné přenést i na  zákazníky a  za  toto pojištění zákazník nic nepřiplácí. 

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL S VESTAVBOU LPG/CNG

 

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou obsluhou, nesprávnou manipulací, použitím nekvalitního pohonu LPG, havárii vozidla.

Pojištění se dále  nevztahuje na vozidla, u nichž nebyly dodrženy pokyny pro obsluhu a údržbu LPG zařízení nebo nebyl  dodržen rozpis servisních prohlídek dle servisní knihy předané zákazníkovi po montáži. Provedené servisní prohlídky se vždy zaznamenávají do servisní knížky. Servisní prohlídky budou prováděny výhradně v síti Autorizovaných servisů STAG.

V případě provedení servisní prohlídky jinde pojištění zaniká.

Vznik škodné události je zákazník povinen oznámit společnosti AGC (nebo autorizovanému servisu, kde byla provedena montáž alternativního pohonu) bez zbytečného odkladu. AGC po posouzení příčiny (příčinná souvislost s alternativním pohonem) poskytne součinnost a odbornou pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy. Ve sporných případech škod způsobených vadou výrobku bude rozhodující stanovisko výrobce zařízení STAG.

Likvidaci provede pracovník - likvidátor společnosti KOOPERATIVA a.s. ve standardních lhůtách stanovených zákonem.

Zákazník poskytne AGC (nebo autorizovanému servisu, kde byla provedena montáž alternativního pohonu) součinnost při předkládání potřebných dokumentů k likvidaci pojistné události:

  • Kopii velkého TP
  • Registrační značku vozidla
  • Místo, kde se vozidlo nachází
  • Fotodokumentaci poškozených dílů
  • Datum přistavění vozidla do servisu
  • Případně další dokumenty vyžádané pojišťovnou.

Zajímá Vás víc?


AUTOGAS - CENTRUM, spol. s r.o. 2015
Nahoru
Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací